čestné uznání v soutěži Regionální potravina Vysočiny