O včelách

O včelách

Chováme ušlechtilou včelu kraňskou, plemene SKLENAR v dřevěných   nezateplených úlech rámkové míry 39x24 na teplou stavbu. V chovu používáme rakouské matky z vyhlášené Rakouské chovatelské stanice v Mistelbachu ze starobylé linie 1948 vyznačující se mírnými včelami, vysokou užitkovostí bez sklonu k rojení, vhodnou pro další křížení.